Disclaimer

Algemeen

Babyfotoshoot.nl is een professionele fotostudio in Breda. Bij ons staan jouw wensen altijd centraal. Onze ervaren en professionele fotografen werken met liefde aan elke fotoshoot met als resultaat de mooiste foto’s voor de mooiste herinneringen.

Auteursrecht

Alle informatie (tekst, afbeeldingen, foto’s en ontwerpelementen) op deze website is beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen, mag niets daarvan worden verveelvoudigd (“framing” daaronder begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt worden, zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende.Enkele foto’s die gebruikt zijn op deze website behoren toe aan de rechtmatige auteur.

Copyright

Het is niet toegestaan om informatie van deze site te kopiëren en/of te verspreiden (op welke wijze dan ook) zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar of auteur. Op alle aangeboden beelden, teksten en downloads is het copyright voorbehouden aan de originele uitgever. Alle informatie (teksten, afbeeldingen, bestanden en ontwerp-elementen) op deze website is ons eigendom, tenzij anders staat aangegeven.

Contact

Voor al uw vragen, opmerkingen en suggesties kunt u contact met ons opnemen.